fbpx

Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas

Šviesos valanda. Dienos pradžia ( 8.00- 9.15)

Tai kasrytinis priešpamokinis vaiko susitikimas su klasės draugais, Mokytoja, kūrybinės veiklos Mokytojais ( teatro, muzikos, veiksminės ritmikos, grafinio piešimo ir kt.). Sąmoningasis saviugdos laikas, emocinis, organizacinis nusiteikimas naujai dienai. Individualių ir kolektyvinių planų kūrimas bei pasiruošimas jų realiam įgyvendinimui.

Trijų darbelių planas: 1 – sau, 1 – mokyklai, 1 – šeimai. Savęs pažinimo, bendravimo, disciplinos, motyvacijos mokymasis praktiškai. Veiklos forma- dialogas, kolektyvinė veikla, žaidimai, kūrybinės užduotys, laisvoji asmeninė saviraiška ir kt.

Klasės santykių dinamiką bei kiekvieno vaiko individualią raidą stebinčios psichologės veikla.

Šviesos valandos temos:

Pirmadienis

Mes kartu. Pasakos diena. Kolektyvinis pasakos/istorijos kūrimas klasėje/kieme su teatro Mokytoju. Emocijų ir vertybių išsakymas žodžiu. Siužeto suvokimas. Realus ir fantazijų pasaulis kiekviename. Lietuviškos pasakos, sakmės ir mitologija. Istorinių šaknų, tautos praeities suvokimas. Patriotiškumo ir tarnystės savo šaliai ugdymas.

Antradienis

Aš. Mandalos diena. Koncentracija į save, kūrybinė emocijų raiška. Mandalos dėliojimas, piešimas, rašymas, žaidimai (akmenukai, spalvotieji mineralai, smėlis, gamtinės medžiagos ir kt.). Sapnai ir jų prisiminimas.

Trečiadienis

Garsas ir tyla. Muzikos diena. Gamtos garsų ir muzikos klausymas, aptarimas. Jos kūrimas su muzikos Mokytoju. Veiksminis ritmas ir kvėpavimas. Emocinis muzikavimas ir kūno judesys. Muzikinio rašto kalba. Tylos reikšmė ir prasmė. Kūrybinė veikla tyloje.

Ketvirtadienis

Aš ir tu. Draugo diena. Vaiko asmeninio santykio su kiekvienu klasės draugu užmezgimas, pažinimas ir vystymas. Pokalbiai-žaidimai. Porinių užduočių įgyvendinimas. Kūno kalbos mokymasis. Empatijos ugdymas.

Penktadienis

Tai, kas visada tikra. Gamtos diena. Praktinis ir emocinis stichijų pažinimas: vanduo, žemė, oras, ugnis. Jų tarpusavio ryšio suvokimas ir panaudos galimybės. Eksperimentai-atradimai gamtoje. Pažintis su supančia gyvąja gamta, jos stebėjimas. Grafinė augalinė paišyba, kaligrafijos pradžiamokslis su grafikos Mokytoja.

Pirmokų ugdymo dienotvarkė:

8.00-9.15 – Šviesos valanda (kasrytinis saviugdos užsiėmimas su klasės Mokytoja, kūrybinių disciplinų Mokytojais ir klasės psichologe);

9.15-9.30 – Priešpiečiai ( 15 min.)

9.30-10.05 – I pamoka

10.05-10.20 – Pertrauka (15 min.)

10.20-10.55 – II pamoka

10.55-11.10 – Pertrauka  (15 min.)

11.10-11.45 – III pamoka

11.45-12.05- Pertrauka kieme (20 min.)

12.05-12.40 – IV pamoka

12.40-13.00 – Pertrauka (30 min.)-pietūs

13.00 -13.35 – V pamoka

Mokymosi procese numatomas lankstus pamokų trukmės ir jos vedimo erdvės pasirinkimo principas.