fbpx

Ugdymas

Kokia mūsų Upė?

Humanistinės pedagogikos autorius, psichologijos mokslų daktaras Šalva Amonašvilis teigia:

Mokykla yra lotyniškas žodis skale (raš. scalae – vert.) ir reiškia laiptus, kuriais kyla žmogus.

Pamoka, jeigu šio žodžio semantikai suvokti pasitelktume sanskritą, reikštų savo likimo savyje ieškojimą.

Mokytojas reikštų Šviesą – aukštąją išmintį, žinojimą, gyvenimą…“

 

Klausite, ar šiais laikais tai įmanoma?

Lietuvoje, kuria mes tikime, jau įmanoma.

Lietuvoje turi užaugti nauja kūrybiškai dvasinga,

sąmoninga, pilietiška visuomenės dalis.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos bendrosios pradinio mokyklinio ugdymo programos nuostatos, kuriomis remiantis bus organizuojamas mokinių ugdymas mūsų pradinėje mokykloje, palieka laisvę ugdymo įstaigai pasirinkti pamatinę idėjinę pridėtinę vertę.

Upės pradinės mokyklos ugdymo programos prioritetai
 1. Sąmoninga kasdienė saviugda (priešpamokinė valanda, kūno stiprinimas, darbinių įgūdžių lavinimas, veikla gamtoje)
 2. Pagrindiniai akademiniai dalykai – pamokos (lietuvių kalba, kitos kalbos, matematika, gamtos mokslas, tikyba, etika ir kt.)
 3. Pilietiškumo ugdymas (istorinės, geografinės žinios, mitologija, tautosaka, tarnystės savo šaliai ir patriotiškumo pažinimas)
 4. Kūrybinė-meninė saviraiška (emocinis muzikavimas, muzikinio instrumento pažinimas, veiksminė ritmika, dailė, keramika, teatras, rankdarbiai ir kt.)

Laikas į Mokyklą sugrąžinti Sąmoningumą

Vertiname abipusį šeimų ir pedagogų kolektyvo bendradarbiavimą, pasitikėjimą. Augame kartu.

Į mokyklą ateina tikrieji Mokytojai-jaunojo žmogaus ugdytojai.Jų darbas-sąmoningai prisiimta misija.

 Nedidelėse klasėse ( iki 12 mokinių) dirba klasės pedagogas, mokyklos psichologė, kalbų ir meninių disciplinų, tikybos, etikos mokytojai, popamokinės veiklos auklėtoja, būrelių vadovai. Organizuojami individualūs laisvai pasirinkto muzikinio instrumento (violončelė, pianinas, išilginė fleita ir kt.) užsiėmimai su specialistu. Mokyklos interjeras ir  aplinkos erdvė  pritaikyta kokybiškam mokinių gerbūviui, laikantis saugios aplinkos standartų.

Bendroji pirmokų dienotvarkė

 • 8.00-9.15 – Šviesos valanda (kasrytinis saviugdos užsiėmimas su klasės Mokytoja, kūrybinių disciplinų Mokytojais ir klasės psichologe);
 • 9.15-9.30 – Priešpiečiai ( 15 min.)
 • 9.30-10.05 – I pamoka
 • 10.05-10.20 – Pertrauka (15 min.)
 • 10.20-10.55 – II pamoka
 • 10.55-11.10 – Pertrauka  (15 min.)
 • 11.10-11.45 – III pamoka
 • 11.45-12.05- Pertrauka kieme (20 min.)
 • 12.05-12.40 – IV pamoka
 • 12.40-13.00 – Pertrauka (30 min.)-pietūs
 • 13.00 -13.35 – V pamoka
 • Mokymosi procese numatomas lankstus pamokų trukmės ir jos vedimo erdvės principas.
 • 13.35- 18.30 – Popamokinė veikla: poilsis, individualios ir grupinės meninės saviraiškos pamokos, būreliai, laisvalaikis lauke, bibliotekoje, išvykos ir t.t.
 • 17.00- Vakarienė.

Visos dienos mokykloje mokiniai turiningai leidžia dieną, prieš ir po pamokų, prieš ir po pamokų savo laiką skirdami asmeniškai pasirinktoje ir bendrai organizuojamoje veikloje bei erdvėje. Mokykloje suteikiamos puikios sąlygos judriajam laisvalaikiui kieme, gryname pušyno ore.

Periodiškai organizuojamos klasių edukacinės-pažintinės ekskursijos bei savaitgalinės bendruomeninės išvykos su tėveliais.

 

Prieš Jums pasirenkant mūsų ugdymo įstaigą, pasitarkime, kas yra svarbu.

Jūsų santykis su savo vaiku.

Kaip projektuojate jo ateitį? Ir ar tikrai privalote tai daryti? Mes norime kiekvienam auklėtiniui leisti atrasti savąjį kelią ir santykį su pasauliu, stebėti ir padėti skleistis atrastoms vertybėms.

Apie ugdymą.

„Ne geras pažymys svarbiausia!“ Bet ar tikrai? Mes sakome NE vaiko ugdymo proceso faktiniam suvedimui į mokymą ir rūpinimąsi juo. Žinios nebenusipelno būti tapatinamos su žmogaus asmenybės vertinimu ir dvasingumu. Pritariame humanistinės pedagogikos autoriui, psichologijos mokslų daktarui Šalvai Amonašviliui: „Žinios iš tiesų yra jėga, tačiau gera ar bloga – tai priklausys nuo žmogaus širdies ir dvasingumo kokybės.“

Apie išmaniąsias technologijas ir kompiuterį.

Kas jos ir kiek jų mūsų gyvenime? Mokykloje eisime kūrybinio mokinių “bendradarbiavimo” su IT, tikslinio jų pažinimo ir pritaikymo keliu.  Tačiau pagrindine bendravimo bei laisvalaikio organizavimo forma tebūna pokalbiai, žaidimai, gyvas skaitomas ar ranka išrašytas žodis, knyga. Visa tai eina per širdį.

Apie laimę.

Kada Jūsų vaikas būna laimingas? Mes tikime, kad laimingą ir savimi pasitikintį vaiką galima užauginti tik atiduodant jam savo laiką, jį girdint ir suprantant. Meilė augina meilę, dorumas – dorą, sąžiningumas – sąžinę, pareigingumas – pareigą, išmintis – išmintį.

Apie laiką.

Jis draugas ar priešas? Ar neapkrauname vaiko pertekline veikla? Ar nesirenkame greitų teisingų atsakymų į jo atrandamus klausimus? O gal prasmė slypi išmintingo klausimo pateikime ir būsimo atsakymo laukime? Tad ar verta taip skubėti? Lėtinkime tempą?

Apie svajones.

Ar nepamirštame su vaiku pasikalbėti apie jo Svajonę? Kokia ji? Tikime, kad vaikiškose svajonėse gali būti išsakyti patys tikriausi savojo gyvenimo siekiai, kuriuos vėliau tiesiog pamirštame…

Apie kūną.

Ar žinote, ką ir kiek Jūsų augantis žmogus šiandien valgė? Ar užsiėmė fizine veikla? Kokia? O kiek paaugo? Mes už rūpestingą ir sąmoningą vaiko požiūrį į savo sveikatą bei kūną, teisingą mitybą, kūno lavinimą sportu bei darbu.

Apie daiktus.

Ar jų gausa nevargina? Ar jų įsigijimu ir turėjimu nedangstome bendravimo stokos? Tikime, kad neturėjimas, kaip ir dalijimasis, kartais gali būti prasmingesnis už turėjimą.

Apie pagarbą Mokytojui, vyresniam žmogui, draugui.

Ji būtina? Patyčioms – ne? Bet ar mūsų aplinkoje nevyksta priešingi dalykai? Ar vaikas to nemato ir nesupranta? O gal pagarbos žmogui kelias prasideda nuo kiekvieno išgirsto žodžio? Esame atsakingi už Žodį.

Tad susitikime.

Upės pradinės mokyklos kolektyvo vardu,

Steigėja Neringa Čereškevičienė