fbpx

Toma Pakėnienė

Toma Pakėnienė

Toma Pakėnienė

Pradinių klasių Mokytoja

Užaugau prie upės „Šešupė“, Suvalkijoje. Pamenu kai būdama pradinukė braidžiau upės vandenyje bandydama išsilaikyti ant kojų srauniame vandenyje, braukiau nuo kojų vandens žoles. Dabar gyvenu ir dirbu prie upės „Neris“, Aukštaitijoje.

Upė - tai tėkmė, kuri juda savo vaga su prigimtine jėga. Į mokytojo kelią stojau prieš keletą metų, kai pradėjau stebėti savo tėkmę. Čia mane atvedė ir lydėjo švietimo bendruomenę stiprinanti programa „Renkuosi mokyti!“.

Noriau save vadinu lydėtoja nei mokytoja. Todėl vaikams, tėvams, mokytojams daugiau užduodu klausimų nei pateikiu atsakymų. Dažniausiai save matau ne stovinčią prieš mokinius, o būnančią šalia jų, besiklausančią, stebinčią, tyrinėjančią. Jie žino labai daug - patys klausosi medžių, kalbina gėles... Skatinu juos jaustis laisvais ir drąsiais pažinti, mokytis tai, kas svarbu dabar. Pastebiu, kad tikrasis mokymasis vyksta stebint visumą, ten, kur yra gyvybės, todėl kartu jos ieškau.

Mano didžiausias uždavinys mokymosi procese - išlikti neutralia ir kiekvieną vaiką kviesti keliauti savo tėkme, įgalinti girdėti savo, o ne mano uždavinius, pažinti savo unikalumą ir galias, džiaugtis dabar, o ne laukti, ir taip įgyti jėgos. Juk ugdančio žmogaus įtaka yra didžiulė. Pirmiausia ugdo tėvai, vėliau - ir Mokytojas.

Įvairiapusį vadybinių ir pedagoginių kompetencijų rinkinį įgijau žemiau paminėtose organizacijose.

2008 metais Vilniaus pedagoginiame universitete įgijau sociologijos bakalauro laipsnį bei mokytojo kvalifikaciją.
2010 metais Vilniaus universitete įgijau ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
2007 – 2011 metais dirbau sociologo asistente įmonėje „Baltijos tyrimai“.
2011 – 2016 metais dirbau tyrimo vadove įmonėje „Dive Lietuva“.
2011 – 2012 metais tapau nacionalinės valdybos nare Junios Chamber International (JCI) organizacijoje. Tai buvo savanoriška veikla, skirta organizuoti socialinius, verslumą skatinančius projektus visuomenėje.
2018 – 2020 metais mokiausi programoje „Renkuosi mokyti!“, dabar priklausau alumnių bendruomenei.
2018 – 2020 metais pagal projektą ,,TĘSK" baigiau Pradinio ugdymo pedagogikos modulį.

Toma Pakėnienė