fbpx

Skaidrė Rumšaitė Narkevičienė

Skaidrė Rumšaitė Narkevičienė

Skaidrė Rumšaitė Narkevičienė

Priešmokyklinės klasės mokytoja

Mokykla – tai vieta, į kurią vis grįžtu fiziškai ir mintimis. Mokykla turi stebuklingą galią – ji visada tavęs laukia, tave prisimena, žino tavo vardą, klausinėja kaip tau sekasi, kaip sekasi tavo vaikams.
Kai kurie mokytojai lieka su mumis visam gyvenimui, nes jie nuolat augo kartu su mumis. Širdyje liko tie mokytojai, kurie mane į gyvenimą išleido ne tik su brandos atestatu, bet ir su gyvenimo pažinimu, vertybinėmis nuostatomis, plačiu kultūriniu akiračiu. Tie, kurie padėjo susivokti savy. Mokytojas kaip pranašas, nes jis uždega svajonę.
Šeima ir mokykla yra dvi svarbiausios institucijos, kurias jungia vienas ir tas pats ugdymo objektas – vaikas. Man, kaip mamai, labai svarbu koks yra bendras mokyklos mikroklimatas, kurioje mokosi/mokėsi mano vaikai. Labai svarbu yra visos mokyklos bendruomenės santykiai – mokinių ir mokytojų, tėvų ir mokytojų. Mokykloje kaip ir šeimoje – santykiai yra vienas iš pagrindų, ugdant asmenybę.

VVPI studijavau istoriją – teisę, socialinę pedagogiką, Vilniaus Kolegijoje baigiau renginių organizavimo kursus. Šiemet baigsiu studijas LEU – pradinio ugdymo pedagogiką.
Šešerius metus dirbu ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje “Tele bim-bam” darželis. Dvejus metus dirbau su priešmokykline klase, trečius metus jiems vedu socialinių įgūdžių programą „Zipis“.
Tikiu mūsų mokykla. Tikiu suburta komanda.
Mes kiekvieną dieną žaisime, mokysimės, kursime ir svajosime. Kartu keliausime ir kartu būsime tyloje.
Būsime Mokytojais vieni kitiems. Ir jokia technikos pažanga negali to pakeisti...

Skaidrė Rumšaitė Narkevičienė