fbpx

Augustina Rugilė Vilkišė

Augustina Rugilė Vilkišė

Augustina Rugilė Vilkišė

Psichologė, jungiškosios krypties psichoterapeutė

Upė gali būti dinamiška, srauni, žaisminga, ji niekada nesustoja, nors savo Tėkme yra pastovi, vientisa, ilgaamžė. Savo galingu srautu ji apeina sunkiausias kliūtis ir išbandymus, savimi pamaitina žaliuojančią Žemę, kol galiausiai papildo didžiuosius Vandenis, mūsų kolektyvinės Būties gelmes. Kiekviena upė turi save maitinantį Šaltinį, nelygu tai ledynas, pelkė ar vandens telkinys. Upės, kaip ir žmonės, savo kilmės šaknimis gali būti skirtingi, tačiau kiekvienas gyvenimas yra tol upė, kol teka srove. Tėkmės pojūtis visuomet randasi ten, kur užgimsta naujas gyvenimas ir iš kur kyla visapusiška Sveikata, kaip Šviesa.

Lietuvoje, savo žemėje, mes galime didžiuotis Nerimi ir mūsų šviesuolių mokslininkų, etnografų, archeologų, ideologų plačiai aprašytomis praėjusių ir šio amžiaus ekspedicijomis, kurios tapo išorinių – tai savo šalies pažinimo, ir vidinių – tai savęs paties tame kelyje atradimo - simboliais.

Mano profesija ir išsilavinimas suteikia galimybę pažinti ir sąmoningai dalyvauti Kito gyvenime, todėl dažnai aš kalbu apie Susitikimą, kaip visa ko pradžią.

Vilniaus Universitete 2007 metais baigiau psichologijos bakalauro studijas, 2009 metais įgijau klinikinės psichologijos magistro kvalifikacinį laispnį.

Akademinėje veikloje gilinausi į žmonių neverbalinį elgesį, melo atpažinimo požymius, veido ekspresijas, rašiau mokslinį darbą analizuodama vaikų elgesį ir jo pokyčius televizijos, matomų vaizdų įtakoje.

Podiplomines studijas pradėjau baziniais Geštaltinės psichoterapijos kursais ir 2010 metais užbaigiau šių įgūdžių lavinimo mokymus. Nuo 2012 metų tęsiu Analitinės psichoterapijos programą Praktinės psichologijos studijų centre.

Nuo 2013 metų Osteopatiskas Medicinas Attistibas Centrs Latvijoje tęsiu osteopatijos studijas. Savo darbe ir psichoterapinėje praktikoje matau lygiavertę Biodinaminės Osteopatijos kryptį, kaip šaltinį, įsiliejantį į bendrą vidinio žmogaus pasaulio pažinimo, jo pokyčių ir nuolatinio augimo tėkmę.

2015 metais kovo 11 tapau šaule, tęsdama savo protėvių tradiciją ir gilų poreikį prisidėti prie savo šalies visapusiško stiprinimo ir taurinimo.

Tęsti savo pradėtus darbus, palaikyti, ginti ir toliau auginti Idėjas, kurioms davė pradžią iškilūs mūsų bendros istorijos pirmtakai, reiškia galimybę būti tėkmėje, o kartais ir patiems tapti ta Tėkme, kai reikia pradėti naują vagą, paliesti ir pamaitinti išdžiųvusią žemę.

Kalbėdama apie savo tapatumą archetipine, labiau mitologine prasme, sakau, jog stiprybės ir neišsenkančios Valios semiuosi iš savo šeimos tradicijų. Moterys, kurios suteikė man gyvenimą, nešiojo šarvus, bėgiojo po laukinius miškus, šaudė iš lanko, mokėjo valdyti įvairius ginklus. Rūsiuose jos gamino alcheminius preparatus, gydė žmones ir mokėsi žvaigždžių paslapčių. Visi šie dalykai teka mano kraujyje, todėl jais aš esu gyva bei tikiu.

Augustina Rugilė Vilkišė