fbpx

Popamokinė veikla

Popamokinės veiklos laikas 13.35 – 18.30, vakarienė 17.00. Su vaikais dirbs dienos Auklėtoja

Po pamokų daug dėmesio bus skiriama aktyviai mokinių veiklai gryname pušyno ore mokyklos kieme bei apylinkėse: organizuojami komandiniai žaidimai sporto aikštelėje kieme, darbinė-ugdomoji veikla, pažintiniai – ištvermės žygiai po apylinkes ir kt.

Ramiai pailsėti mokiniai galės vidiniame mokyklos “tylos” kiemelyje bei poilsio kambaryje, bibliotekėlėje.

Organizuojama popamokinė veikla:
 • Privaloma vieno pasirinkto instrumento (pianinas, violončelė, išilginė fleita, gitara ir kt.) ir muzikos teorijos pagrindų pamoka (viena akdeminė valanda per savaitę).
Veikla pasirenkamuose būreliuose:
 • Robotika
 • Ansamblinis dainavimas
 • Šokis
 • Keramika
 • Stalo tenisas
 • Šachmatai
 • Mergaičių rankdarbiai “Moteryčių ratelis”
 • Berniukų dirbtuvės (namų šeimininko pradžiamokslis)
 • Papildoma  pasirinkto instrumento ir muzikos teorijos pagrindų pamoka (antra akademinė valanda per savaitę)
 • Organizuojamos popietinės edukacinės-pažintinės išvykos, renginiai, mokyklos ir bendruomenės šventiniai vakarai.