fbpx

Priešmokyklinės klasės dienotvarkė

2017–2018 mokslo metais ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo mėn.1 d., baigiasi 2018 m. gegužės mėn. 30 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

I pusmetis: 2017-09-01–2018-01-19

II pusmetis: 2018-01-22–2018-05-30

Priešmokyklinės klasės dienotvarkė

7.30-8.00 val. Atvykimas
8.00 val. Pusry
iai
8,45-9.30 val. Šviesos valanda. Saviugda

9.30-10.00 val. –
 I pamokl
10.00 val. -Ukandiai
10.15-10.45 val.
 II pamokl
11.00 -12.30 val. aidimai ir aktyvi veikla kieme
12.50 val. Piet
s
13.30- 15,00 val. Piet
miegas arba poilsis
15.15-17.00 val. P
aintinė-edukacinė veikla būreliuose, klasėje

17.00 val. Vakarien

 17.30-18,30 val. Paintinė-edukacinė veikla būreliuose, klasėje, kieme. Ivykimas 

Atostogų planas šiuo metu ruošiamas