fbpx

Mokyklos pristatymas

Neringa Čereškevičienė:

Šių metų rugsėjį duris atveria Upės pradinė mokykla. Adresas: Rato g. 71-2, Valakupių pušyne, prie Neries upės, Vilniuje.

Jeigu Jums nuoširdžiai rūpi vaiko sąmoninga savojo kelio pradžia, įgytų žinių prasmė ir gelmė, prasiskleidžianti kūrybinė, meninė ir emocinė mažojo žmogaus saviraiška, jei svarbu ne kaip vaikas gyvens Lietuvoje, o kaip Lietuva gyvens jo širdyje, laikas susitikti!

Jau 30 metų keliauju su vaikais. Šis kelias prasidėjo pramoginiame televizijos ir scenos žanre, vėliau jis gylėjo ir plėtėsi, atnešdamas vis naujų saviraiškų formų. Visada šalia buvo muzika. Prieš 20 metų įkūriau estetinio-meninio ugdymo mokyklėlę, pradėjau organizuoti kasmetę vasaros kūrybinę šeimyninę stovyklą, prieš 6 metus duris atvėrė sėkmingai savo veiklą tęsiantis darželis, dėstau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, rašau knygas vaikams.

Atėjo laikas Mokyklai. Jos misiją ir reikalingumą Lietuvai jaučiu visa širdimi ir su visu kolektyvu prisiimu visišką atsakomybę už mūsų vaikus, kurie joje praleis savo metus.

Į mokyklos pavadinimą sudėjau ir simbolinę prasmę: Upės srovė niekada nestovi vietoje, ji niekada nesikartoja, skaidria tėkme kaskart apeidama kliūtis, savo vandenis neša į neaprėpiamą Jūrą. Upė visada turi du krantus. Nuostabu būtų juos įvardinti Šeima ir Mokykla.

Mokykla. Kas ji?

Humanistinės pedagogikos autorius, psichologijos mokslų daktaras Šalva Amonašvilis teigia:

Mokykla yra lotyniškas žodis skale (raš. scalae – vert.) ir reiškia laiptus, kuriais kyla žmogus.

Pamoka, jeigu šio žodžio semantikai suvokti pasitelktume sanskritą, reikštų savo likimo savyje ieškojimą.

Mokytojas reikštų Šviesą – aukštąją išmintį, žinojimą, gyvenimą…“

 

Klausite, ar šiais laikais tai įmanoma?

Lietuvoje, kuria aš tikiu, jau įmanoma.

Lietuvoje turi užaugti nauja kūrybiškai dvasinga,

sąmoninga, pilietiška visuomenės dalis.

Kokia bus mūsų Upė?

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos bendrosios pradinio mokyklinio ugdymo programos nuostatos, kuriomis remiantis bus organizuojamas mokinių ugdymas mūsų pradinėje mokykloje, palieka laisvę ugdymo įstaigai pasirinkti pamatinę idėjinę pridėtinę vertę.

Upės pradinės mokyklos mokymo programa laikysis ant keturių akmenų:
 1. Sąmoninga kasdienė saviugda (priešpamokinė valanda, kūno stiprinimas, darbinių įgūdžių lavinimas, veikimas gamtoje)
 2. Pagrindiniai akademiniai dalykai – pamokos (lietuvių kalba, kitos kalbos, matematika, gamtos mokslas, tikyba, etika)
 3. Pilietiškumo ugdymas (istorinės, geografinės žinios, mitologija, tautosaka, tarnystės savo šaliai ir patriotiškumo pažinimas)
 4. Kūrybinė-meninė saviraiška (emocinis muzikavimas, muzikinio instrumento pažinimas, veiksminė ritmika, dailė, keramika, teatras, rankdarbiai ir kt.)

Laikas į Mokyklą sugrąžinti Meilę.

Tikiu abipusiu šeimų ir Mokytojų pasitikėjimu, bendradarbiavimu ir nuoširdžiu kasdieniu darbu. Augimu kartu. Kaip mokinukas vieną dieną suvokia padrikų raidžių sistemą ir sudeda pirmąjį žodį, taip ir mes kiekvieną dieną dar galime ir turime atrasti.

Laikas į Mokyklą sugrįžti tikriesiems Mokytojams – jaunojo žmogaus dvasios ugdytojams. Darbas Mokykloje nebėra etatas, darbo vieta. Tai žmogaus sąmoningai prisiimta misija.

Mokykloje turėsime 4 klases. Kiekvienoje – iki 14 mokinių.

Su mokiniais dirbs klasės pedagogė, klasės psichologė, kalbų ir meninių disciplinų, tikybos, etikos mokytojai, popamokinės veiklos auklėtoja, būrelių vadovai.

Numatomas privalomas individualus laisvai pasirinkto muzikinio instrumento (violončelė, pianinas, išilginė fleita ir kt.) užsiėmimas su specialistu ir solfedžio pamoka.

Bendroji pirmokų dienotvarkė

 • 8.00-9.15 – Šviesos valanda (kasrytinis saviugdos užsiėmimas su klasės Mokytoja, kūrybinių disciplinų Mokytojais ir klasės psichologe);
 • 9.15-9.30 – Priešpiečiai ( 15 min.)
 • 9.30-10.05 – I pamoka
 • 10.05-10.20 – Pertrauka (15 min.)
 • 10.20-10.55 – II pamoka
 • 10.55-11.10 – Pertrauka  (15 min.)
 • 11.10-11.45 – III pamoka
 • 11.45-12.05- Pertrauka kieme (20 min.)
 • 12.05-12.40 – IV pamoka
 • 12.40-13.00 – Pertrauka (30 min.)-pietūs
 • 13.00 -13.35 – V pamoka

Mokymosi procese numatomas lankstus pamokų trukmės ir jos vedimo erdvės principas.

 • 13.35- 18.30 – Popamokinė veikla: poilsis, individualios ir grupinės meninės saviraiškos pamokos, būreliai, laisvalaikis lauke, bibliotekoje, išvykos ir t.t.
 • 17.00- Vakarienė.

Visos dienos mokykloje vaikai galės turiningai praleisti dieną, prieš ir po pamokų savo laiką skirdami asmeniškai pasirinktoje ir bendrai organizuojamoje veikloje bei erdvėje. Bus  sudarytos puikios sąlygos judriajam laisvalaikiui kieme, gryname pušyno ore.

Edukacinės-pažintinės ekskursijos ir savaitgalinės išvykos su tėveliais taps skatinamąja priemone ir padėka vaikams už nuveiktus dabus, visos Mokyklos bendruomenės stiprinimo keliu.

Prieš Jums pasirenkant mūsų ugdymo įstaigą, pasitarkime, kas yra svarbu.

Jūsų santykis su savo vaiku.

Kaip projektuojate jo ateitį? Ir ar tikrai privalote tai daryti? Mes norime kiekvienam auklėtiniui leisti atrasti savąjį kelią ir santykį su pasauliu, stebėti ir padėti skleistis atrastoms vertybėms.

Apie ugdymą.

„Ne geras pažymys svarbiausia!“ Bet ar tikrai? Mes sakome NE vaiko ugdymo proceso faktiniam suvedimui į mokymą ir rūpinimąsi juo. Žinios nebenusipelno būti tapatinamos su žmogaus asmenybės vertinimu ir dvasingumu. Pritariame humanistinės pedagogikos autoriui, psichologijos mokslų daktarui Šalvai Amonašviliui: „Žinios iš tiesų yra jėga, tačiau gera ar bloga – tai priklausys nuo žmogaus širdies ir dvasingumo kokybės.“

Apie išmaniąsias technologijas ir kompiuterį.

Kas jos ir kiek jų mūsų gyvenime? Mokykloje eisime kūrybinio mokinių “bendradarbiavimo” su IT, tikslinio jų pažinimo ir pritaikymo keliu.  Tačiau pagrindine bendravimo bei laisvalaikio organizavimo forma tebūna pokalbiai, žaidimai, gyvas skaitomas ar ranka išrašytas žodis, knyga. Visa tai eina per širdį.

Apie laimę.

Kada Jūsų vaikas būna laimingas? Mes tikime, kad laimingą ir savimi pasitikintį vaiką galima užauginti tik atiduodant jam savo laiką, jį girdint ir suprantant. Meilė augina meilę, dorumas – dorą, sąžiningumas – sąžinę, pareigingumas – pareigą, išmintis – išmintį.

Apie laiką.

Jis draugas ar priešas? Ar neapkrauname vaiko pertekline veikla? Ar nesirenkame greitų teisingų atsakymų į jo atrandamus klausimus? O gal prasmė slypi išmintingo klausimo pateikime ir būsimo atsakymo laukime? Tad ar verta taip skubėti? Lėtinkime tempą?

Apie svajones.

Ar nepamirštame su vaiku pasikalbėti apie jo Svajonę? Kokia ji? Tikime, kad vaikiškose svajonėse gali būti išsakyti patys tikriausi savojo gyvenimo siekiai, kuriuos vėliau tiesiog pamirštame…

Apie kūną.

Ar žinote, ką ir kiek Jūsų augantis žmogus šiandien valgė? Ar užsiėmė fizine veikla? Kokia? O kiek paaugo? Mes už rūpestingą ir sąmoningą vaiko požiūrį į savo sveikatą bei kūną, teisingą mitybą, kūno lavinimą sportu bei darbu.

Apie daiktus.

Ar jų gausa nevargina? Ar jų įsigijimu ir turėjimu nedangstome bendravimo stokos? Tikime, kad neturėjimas, kaip ir dalijimasis, kartais gali būti prasmingesnis už turėjimą.

Apie pagarbą Mokytojui, vyresniam žmogui, draugui.

Ji būtina? Patyčioms – ne? Bet ar mūsų aplinkoje nevyksta priešingi dalykai? Ar vaikas to nemato ir nesupranta? O gal pagarbos žmogui kelias prasideda nuo kiekvieno išgirsto žodžio? Esame atsakingi už Žodį.

Tad susitikime.

Upės pradinės mokyklos kolektyvo vardu,

Steigėja Neringa Čereškevičienė