fbpx

Mokesčiai

Vienkartinis stojamasis mokestis
500
Vienkartinis stojamasis mokestis, mokamas, pasirašius sutartį su mūsų ugdymo įstaiga.
Mėnesinis nepilnos dienos mokestis (7.30 - 15.00)
600
Mėnesinis nepilnos dienos mokestis – 10 mokėjimų per metus.
Mėnesinis pilnos dienos mokestis (7.30 - 18.30)
670
Mėnesinis pilnos dienos mokestis – 10 mokėjimų per metus.
Pilnos dienos priešmokyklinės programos apmokamos paslaugos:
  • Ugdymas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą priešmokyklinio ugdymo programą.
  • Mokinių tarpusavio santykių ir individualios raidos stebėsena, moderavimas, konsultacijos. Kasmėnesinis tėvelių seminaras su psichologe.
  • Klasės Mokytojos ir mokyklos steigėjos darbas su klase priešpamokinėje saviugdos Šviesos valandoje.
  • Muzikos, dailės, keramikos, šokio, anglų kalbos, pamokos su atvykstančiais Mokytojais.
  • Popamokinės mokinių priežiūros ir veiklos organizavimas (negalioja nepilnos mokinio dienos programoje).